Cultuureducatie

Omdat wij het belangrijk vinden dat er  vanuit een culturele inslag op scholen wordt onderwezen, onderschrijven wij kunst- en cultuur onderwijs in het primair- en voorgezet onderwijs. Groove Industries streeft er naar om kinderen zoveel mogelijk in aanraking te laten komen met kunst en cultuur: zelf maken, beleven, presenteren en reflecteren.

Groove Industries is aangesloten bij Cultuur Educatie met Kwaliteit (CMK). Het CMK stimuleert, ondersteunt en faciliteert het kunst- en cultuuronderwijs op basisscholen. Check de site voor meer informatie.www.grooveindustries.nl

Samen sterk…

Netwerk Cultuureducatie Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van aanbieders: kunstenaars, kunstvakdocenten, culturele ondernemers en culturele organisaties zoals het museum, de bibliotheek en muziekverenigingen. De workshops van Groove Industries zijn ook daar te vinden.

De website van cultuureducatie Hoeksche Waard is uitgerust met een culturele kieswijzer. Competenties als bouwstenen voor cultuuronderwijs: stel zelf vanuit het aanbod je doorlopende leerlijnen samen. Check de site voor meer informatie.

Samen streven we ernaar kinderen in de Hoeksche Waard te laten opgroeien met kunst en cultuur: zelf maken, beleven, presenteren en reflecteren. Samen met makers en aanbieders uit de lokale omgeving.logo cultuueducatiehw

Meer Moerdijk

Groove Industries werkt ook samen met de gemeente Moerdijk

Expertise centrum rotonde logo

In samenwerking met Epertise Centrum Rotonde te Gorinchem

SKVR Rotterdam

In samenwerking met de SKVR te Rotterdam

logo muziekschool HW

In samenwerking met Muziekschool Hoeksche Waard